REALIZACJA ZADANIA „Prowadzenie akcji z zakresu profilaktyki zdrowotnej”