Centrum Usług Środowiskowych

Przez okres trzech lat od zakończenia Projektu tj. w okresie od 01.04.2022 do 31.03.2025 można korzystać z form wsparcia w ramach trwałości rezultatu Projektu CUŚ