1,5%

Hospicja pomagają nieuleczalnie chorym i tym, którzy pozostają

Prezes Stowarzyszenia – Kuśmierczyk Magdalena

TWÓJE 1,5% POMAGA NAM BYĆ BARDZIEJ POMOCNYM W LECZENIU BÓLU OSÓB TERMINALNIE CHORYCH

Jeśli zastanawiacie się Państwo, na którą spośród Organizacji Pożytku Publicznego przekazać 1,5% Waszego podatku, zachęcamy serdecznie do rozważenia możliwości przekazania tej formy wsparcia na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach.
Naszą Misją jest wszechstronne wspieranie osób chorych na nowotwory złośliwe i ich najbliższych.

Numer KRS:0000003362

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce
Udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Jeśli uznacie Państwo za zasadne wybranie Naszego Stowarzyszenia jako organizacji, której można przekazać 1,5% podatku, będziemy Państwu bardzo wdzięczni za ten wspaniałomyślny dar serca. W imieniu własnym i naszych Podopiecznych bardzo dziękujemy.

Jak wykorzystamy 1,5% ?

Fundusze otrzymane z 1,5% są dla nas bardzo ważne, ponieważ dzięki nim możemy:

 • Zwiększyć liczbę beneficjentów objętych opieką paliatywną.
 • Promować i wspomagać pracę osób i środowisk związanych z opieką paliatywną.
 • Łamać stereotypy poprzez edukację propagującą ideę opieki paliatywnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli pielęgniarek, lekarzy czy psychologa.
 • Szkolić i doskonalić umiejętności personelu medycznego i administracyjnego w dziale opieki paliatywnej.
 • Inicjować i wspierać nowatorskie rozwiązania w dziedzinach ochrony zdrowia, opieki społecznej i rehabilitacji osób chorych na nowotwory złośliwe, oraz ich rodzin.
 • Zakupić specjalistyczny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny na potrzeby Niepublicznego Zakładu Opieki Hospicyjnej, który prowadzi Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej.
 • Wspieranie wolontariatu hospicyjnego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
jak jeszcze można nas wesprzeć

Dzięki wszystkim ofiarodawcom jesteśmy w stanie prowadzić nasze Stowarzyszenie.
Dzięki Waszemu zaufaniu w postaci przekazanych darowizn udaje nam się prowadzić wypożyczalnie specjalistycznego sprzętu medycznego, który chorym jest bardzo potrzebny, a rodzin podopiecznych nie stać na jego zakup. Wiele osób i firm wspiera nas również przy organizacji naszych hospicyjnych akcji i wydarzeń.
Grupa naszych przyjaciół powiększa się z dnia na dzień.

 

Nasze Stowarzyszenie Hospicjum cały czas jest otwarte na różne formy pomocy:

 •  Pomocą może być ufundowanie sprzętu do naszej wypożyczalni – ciągle jest go zbyt mało, a chętnych  stale przybywa,
 •  Zachęcamy firmy do regularnego przekazywania niewielkiej części składki pracowniczej osób zatrudnionych w firmie na rzecz podopiecznych naszej instytucji – dla nas każda złotówka jest bardzo ważna
 • Firmy zachęcamy do sponsorowania naszych imprez, fundowania nagród w naszych,
 • Osoby indywidualne zachęcamy do uczestniczenia w naszych imprezach, konkursach,
 • Pomoc to również Państwa umiejętności za nie też będziemy wdzięczni
 • Drodzy przyjaciele, jeżeli o nas mówicie i rozmawiacie to również to również jest dla nas pomocą.
  Oznacza, że dostrzegacie nasze działania.

Jak wspierać  Stowarzyszenie Hospicjum finansowo?

Wszelkie Darowizny można przekazać na numer konta: 33 1020 4580 0000 1402 0010 9884
PKO BP S.A. o/Skierniewice

W 2023 roku Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób fizycznych i prawnych na łączną kwotę 35 321,32 zł

Zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, środki te zostaly przeznaczone na następujące cele:

 • ochrona i promocja zdrowia
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

Ważne!:
Darowiznę można odpisać od dochodu.

Wysokość darowizny dokonanej przez osoby fizyczne dla Stowarzyszenia Hospicjum im. Anny Olszewskiej
w Skierniewicach, którą zatytułowaliśmy  np. ,,podopieczni stowarzyszenia hospicjum” można odliczyć od podstawy opodatkowania (dochodu), z tym że łączna kwota odliczeń z tego tytułu nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. To samo dotyczy osób fizycznych korzystających z opodatkowania ryczałtowego.

Darowizny dokonane przez osoby prawne dla Stowarzyszenia Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach można odliczyć od podstawy opodatkowania (dochodu), z tym że łączna kwota odliczeń z tego tytułu nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 10% dochodu na każdy rok podatkowy