Darowizny przekazane na cele statutowe odliczamy od podatku