Senator Rafał Ambrozik i Łukasz Ziębiński wspierają nasz konkurs