Ogłoszenie – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Hospicjum