Jak zgłosić chorego (Demo)

Jak zgłosić chorego do opieki hospicyjnej?

jm_hospice04-300x202Do opieki hospicyjnej chorzy mogą zgłaszać się samodzielnie lub za pośrednictwem swych rodzin, współpracowników i innych osób, np. z zakładów opieki zdrowotnej.
Pomoc jest uwarunkowana zgodą chorego lub jego bliskich.
Opiekę nad chorym będą pełnić osoby przeszkolone w opiece hospicyjnej – lekarz, pielęgniarka, psycholog, rehabilitant.
Zgłaszając chorego do opieki hospicyjnej należy ze sobą zabrać:

  • skierowanie do hospicjum domowego
  • ostatnią dokumentacje medyczną potwierdzającą chorobę nowotworową
  • dokument potwierdzający ubezpieczenie chorego

Opieka hospicyjna jest świadczona choremu bezpłatnie.
Kombatanci, którzy przedstawią odpowiednie dokumenty obejmowani są pomocą poza kolejnością.

Zapisz

Zapisz