Poszukujemy kandydatów/kandydatek na stanowisko – PIELĘGNIARKA DŁUGOTERMINOWA

Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach w ramach projektu  pt. „Skierniewicki     CUŚ” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020, umowa nr RPLD.09.02.01-10-B060/18-00. Realizatorami projektu są: Lider – Stowarzyszenie „Wspólna Troska”, Partnerzy: Powiat Skierniewice – PCPR, Gmina Godzianów – GOPS w Godzianowie i Stowarzyszenie Hospicjum im.  A. Olszewskiej

W związku z powyższym poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

PIELĘGNIARKA DŁUGOTERMINOWA

Szczegóły w poniższym dokumencie PDF: