Uroczystość 20-lecia istnienia Hospicjum (Demo)

Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej ma zaszczyt zaprosić wszystkich członków, przyjaciół i sympatyków
na uroczystość 20-lecia istnienia, które odbędzie się dnia
19 października 2019 roku. Serdecznie zapraszamy.

Jubileusz pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Skierniewice Krzysztofa Jażdżyka i Starosty Powiatu Skierniewickiego Mirosława Beliny