Propagowanie idei wolontariatu w szkołach i mediach oraz organizowanie szkoleń dla wolontariuszy (Demo)

Realizując zadanie “Propagowanie idei wolontariatu w szkołach i mediach oraz organizowanie szkoleń dla wolontariuszy”

Zapraszamy na:

DZIEŃ OTWARTY W HOSPICJUM DLA WOLONTARIUSZY ?

04.10.2019 roku, godz. 14:30 piątek

Bądź z NAMI 

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU MIASTA SKIERNIEWICE 2019