DEMENTUJEMY KOLEJNĄ NIESPRAWDZONĄ INFORMACJĘ PODANĄ PRZEZ ITS (Demo)

ITS na łamach swojej gazety opublikował, iż dochodzenie w naszej sprawie zostało umorzone! Rzetelność prasy zadziwia, gdyż sprawa nie była prawomocna i nie powinien taki tekst znaleźć się w gazecie.

W dniu 16 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Skierniewicach II Wydział Karny zgodził się z naszym zażaleniem na postanowienie Prokuratury i nie pozwolił na umorzenie, jak to sam podkreślił tak nierzetelne prowadzonego śledztwa. Sprawa będzie prowadzona raz jeszcze z wytycznym Sądu Karnego. Cały czas wierzymy w sprawiedliwość i karę dla osoby, która tego dokonała.