Jak zapisać chorego do naszej instytucji? Pytania i odpowiedzi. (Demo)

Spotykamy się z wieloma zapytaniami odnośnie tego jak zapisać do nas chorego, jak wygląda opieka sprawowana przez Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej. Pytań tak naprawdę jest wiele. Każdy zainteresowany naszą pomocą oczywiście otrzymuje od nas komplet informacji, chętnie odpowiadamy na wszystkie pytania, doradzamy. Przygotowaliśmy listę najczęściej pojawiających się pytań. Zachęcamy do przeczytania.

1. Kto może zostać objęty opieką Stowarzyszenia Hospicjum?
Podopiecznym naszej instytucji może zostać osoba, które dysponuje potwierdzeniem wykrycia choroby nowotworowej, osoba ta musi mieć ukończone 18 lat – nie zajmujemy się dziećmi, a raczej osobami starszymi.
Większość osób, które są pod naszą opieką to wiek raczej 40+. Niestety, w ostatnim okresie zauważyliśmy coraz więcej osób młodszych 20+, których rodziny zwracają się do nas o pomoc.
2. Na czym polega idea hospicjum domowego?
Hospicjum domowe, czyli takie jak nasze, sprawuje opiekę nad podopiecznymi w ich domach. Na pierwszą wizytę przyjeżdża lekarz oraz pielęgniarka. W późniejszych okresach wizyty pielęgniarskie, czy też lekarskie zależą w dużej mierze od stanu zdrowia podopiecznego. Rodzina jednak ma do dyspozycji telefon kontaktowy zarówno do biura Stowarzyszenia jak i do pielęgniarki w celu kontaktu, prośby o wcześniejszą wizytę, czy też poinformowanie nas
np. o pobycie chorego w szpitalu. Do Państwa dyspozycji jest również fizjoterapeuta, który dojeżdża do chorego – jeżeli nasz lekarz zaleci tego typu wizyty. Sprawujemy również opiekę psychologiczną, o czym też zawsze informujemy.  Wizyta psychologa odbywa się tylko za zgodą podopiecznego/ rodziny podopiecznego.
3. Chcę zapisać bliską mi osobę do Hospicjum. Jakie dokumenty powinienem/powinnam przynieść?
Najważniejsze jest skierowanie od lekarza, może to być lekarz rodzinny lub klinika, w której był ostatnio podopieczny. Na dokumencie kierującym do nas musi być wyraźnie napisane: Skierowanie do Hospicjum Domowego. Jest to bardzo ważne ze względu na to, że nie prowadzimy ani poradni specjalistycznej, ani innego rodzaju instytucji, a jedynie Hospicjum Domowe. Inaczej zatytułowane skierowanie może zostać nieprzyjęte. Spowodowane jest to wymogami ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia.  Oprócz skierowania potrzebujemy również dokumentu potwierdzającego chorobę nowotworową –  może to być np. wypis ze szpitala.
Jeżeli pacjent miał robione jakiekolwiek dodatkowe badania to również można je dołączyć to dokumentacji.
Zawsze weryfikujemy, czy nasi pacjenci są ubezpieczeni, w związku z tym często rodziny prosimy o dostarczenie nam dokumentu potwierdzającego ten fakt. U osób starszych, emerytów, rencistów zwykle prosimy o odpowiednią legitymację. Wszystkie dokumenty można przynieść do nas w oryginale. Zrobimy sobie ksero zarówno wypisu, badań i legitymacji. W oryginale składają Państwo tylko i wyłącznie skierowanie.
4. Kiedy zostajemy podopiecznymi Hospicjum Domowego? Jak długo czekamy na pierwszą wizytę?
Podopiecznym Stowarzyszenia Hospicjum im. Anny Olszewskiej zostają Państwo wtedy, kiedy odbędzie się pierwsza wizyta lekarsko-pielęgniarska. Dopóki nasi pracownicy nie przeprowadzą pierwszej wizyty, czyli zbadają chorego, porozmawiają z nim, porozmawiają z opiekunami to są Państwo pacjentami oczekującymi na wizytę.
Ważne: w czasie, kiedy oczekują Państwo na pierwszą wizytę w dalszym ciągu główną opiekę sprawuje
nad Państwem lekarz rodzinny. W chwilach zagrożenia życia, gwałtownego pogorszenia stanu się zdrowia,
czy jakichkolwiek sytuacji zagrażających życiu dalej wzywają Państwo pogotowie! Zdajemy sobie sprawę,
że często pogotowie twierdzi, że nie oni nie mogą pomóc. Wtedy zaznaczamy jasno i wyraźnie, że oczekują Państwo
w kolejce do Hospicjum  Domowego.
Oczekiwanie na pierwszą wizytę: czas pomiędzy złożeniem dokumentów, a pierwszą wizytą jest różny.
Nie ukrywamy, że trzeba poczekać czasem tydzień, czasem ten czas dłuższy. O przewidywanym czasie oczekiwania informują nasi pracownicy. Podopiecznego można zgłosić również wcześniej do nas, gdy stan jest dość stabilny,
a osoba chora radzi sobie sama. Gdy tylko stan się pogorszy wystarczy telefon do nas z sygnałem: potrzebujemy
już opieki Hospicjum Domowego. Mamy sporo pacjentów zgłoszonych do nas już jakiś czas temu, nawet pół roku temu. Gdy dzwonimy do nich, by zapytać o stan zdrowia słyszymy w odpowiedzi, że jeszcze sobie na chwilę obecną rodzina radzi, a chory czuje się dobrze. Wtedy możemy przyjąć osobę w bardziej zaawansowanym stanie choroby.
5. Kto może skorzystać z wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego?
Każdy, kto się do nas zgłosi. Różnią się tylko warunki wypożyczenia. Nasi podopieczni, czyli osoby, u których była pierwsza wizyta lekarsko-pielęgniarska wypożyczają od nas sprzęt bezpłatnie – zobowiązani są tylko do pozostawienia u nas  kaucji, która jest zwracana w chwili oddania nam sprzętu. Wysokość kaucji zależna jest od rodzaju sprzętu.
Wszyscy, którzy zgłaszają się do nas z zewnątrz wpłacają kaucję oraz miesięczną opłatę za wypożyczenie.
Kaucja również jest zwracania po zakończeniu wypożyczenia. Jeżeli wypożyczenie jest dłuższe niż 1 miesiąc,
wtedy w kolejnym miesiącu osoby, które wypożyczyły sprzęt zobowiązane są do uiszczenia opłaty za miesiąc kolejny w siedzibie Stowarzyszenia Hospicjum  w godzinach pracy wypożyczalni sprzętu medycznego osobiście lub wpłacając na konto.
6. Czy ktoś poinformuje mnie kiedy odbędzie się pierwsza wizyta?
Tak! Przy rejestracji podopiecznego zawsze bierzemy numery telefonu do osoby opiekującej się, ewentualnie
do samego chorego właśnie w celu poinformowania Państwa o terminie pierwszej wizyty, czy też aby skontaktować się z Państwem w celu weryfikacji tego, czy potrzebują Państwo opieki już, czy dalej chory radzi sobie sam.
Zwykle odbywa się to na takiej zasadzie, ze pracownicy dzwonią dzień przed planowanymi wizytami i informują,
że następnego dnia może odbyć się wizyta. Nie określamy niestety dokładnego czasu wizyty w domu.
Trudno jest nam określić w jakich godzinach precyzyjnie dotrze lekarz. Najczęściej informujemy, że odbędzie się
to w przedziale godzinowym lub wizyty lekarskie zaplanowane są od godziny np. 12.00. O długości wizyty i kolejności decyduje lekarz. Czas spędzony u pacjenta przez lekarza zależy głównie od stanu pacjenta.
7. Co powinienem opowiedzieć lekarzowi o swoim stanie zdrowia?
Wszystko! Dosłownie wszystko. Lekarz ma przed sobą ostatni wypis ze szpitala, kartę informacyjną jednakże Państwa stan może się zmienić diametralnie w okresie między złożeniem dokumentów, a pierwszą wizytą.
Mówimy o wszystkich dolegliwościach, o wszelkich lekach, które Państwo zażywają, o alergiach. Dla lekarza to cenne wskazówki, co może zalecić, a czego nie. Każda z tych informacji pomaga w utrzymaniu dobrego samopoczucia.
Jeżeli o czymś nie wiemy możemy zaszkodzić.

Staramy się zapewnić Państwu oraz Państwa najbliższym jak najlepszą opiekę. Zdarzają jednak sytuacje, gdy opieka wydaje się Państwu niezadowalająca. Zachęcamy  wtedy do kontaktu z nami, do odwiedzenia nas i porozmawiania
z nami. Staramy się problemy rozwiązać. Być może uważają Państwo, że czegoś jest za dużo, czegoś za mało.
Dbamy o to, by nasza współpraca była jak najlepsza.