II Międzyszkolna Debata w gimnazjum w Makowie (Demo)

Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach zostało zaproszone na II Międzyszkolną Debatę, która odbyła się w Gimnazjum im. Świętego Wojciecha w Makowie 30.05.2016 – poniedziałek. Tematem debaty były wartości w życiu człowieka. Organizatorem wydarzenia byli: Dyrektor Gimnazjum, Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu oraz Wolontariusze.  Celem dyskusji jest przede wszystkim poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Jak żyć by zasłużyć na miano człowieka? Jakie wartości dominują we współczesnym świecie?
Pole do dyskusji stanowiły dwa teksty: wiersz R.Kiplinga ,,List do syna” oraz piosenka Eldo ,,Granice”.
Każda z trzech grup Wolontariuszy musiała odpowiedzieć na pytania do tekstów i zaprezentować krótko odpowiedzi przed zaproszonymi gośćmi i publicznością. Młodzież zmierzyła się z zadaniami bardzo dobrze. Ich odpowiedzi na pytania były interesujące i wyczerpujące. Sama debata jest dobrym pomysłem dla promowania wolontariatu. Dziękujemy serdecznie, że mogliśmy wziąć udział w debacie. Poniżej kilka zdjęć z wydarzenia.