Obalamy mity dotyczące hospicjum (Demo)

Przygotowaliśmy dla Państwa wpis dotyczący często powtarzanych w społeczeństwie  mitów, które odnoszą się do takich instytucji jak hospicjum. Zdania te i mity wynikają z niedoinformowania, czy też  często błędnie pozyskanych informacji. By rozwiać je ostatecznie przygotowaliśmy zestawienie najczęściej występujących mitów w społeczeństwie.
MIT #1: Opieka hospicyjna jest alternatywą dla opieki podstawowej.
Błąd! Opieka Hospicyjna jest przede wszystkim uzupełnieniem podstawowej opieki medycznej. Skierowanie do hospicjum to nie koniec świata. Sugestie, by skorzystać z pomocy  hospicjum, czy też innego zakładu leczniczo-opiekuńczego to przede wszystkim szansa dla chorego na to, czego często nie może otrzymać w domu.
Hospicjum, czy też zakład opiekuńczo-leczniczy to przede wszystkim fachowa opieka medyczna nad chorym.
Hospicjum domowe, czyli takie jak nasze, oferuje przede wszystkim wizyty lekarza, czy pielęgniarki, w niektórych przypadkach również rehabilitanta. To uzupełnia wizyty lekarza prowadzącego, rozszerza fachową opiekę nad chorym. Umożliwia podanie kroplówki, pielęgnację chorego – zmniejsza ryzyko występowania odleżyn.
MIT #2: Hospicjum to tylko wsparcie emocjonalne.
Zdecydowanie nie. Hospicjum owszem, zatrudnia psychologów, którzy mogą pomóc chorym czy ich rodzinom. Jednakże hospicjum zatrudnia też specjalistów. To właśnie oni codziennie lub też w innych odstępach czasowych odwiedzają naszych podopiecznych. Wsparcie emocjonalne jest bardzo ważne i jest jednym z najważniejszych elementów  w działaniu hospicjum, jednakże stan psychiczny i emocjonalny to tylko jedna część działania.
MIT #3: Hospicjum oznacza śmierć.
Zadaniem hospicjów jest niesienie pomocy i nadziei. Skierowanie do hospicjum to nie wyrok śmierci, czy powód do wstydu, z którym dość często się spotykamy. Hospicjum oprócz pomocy emocjonalnej, medycznej niesie też nadzieje. Na co? Przede wszystkim na uśmierzenie bólu, podanie odpowiednich leków, fachową opiekę i rozmowy z osobami u nas pracującymi. Często rodziny osób, które są naszymi podopiecznymi wstydzą się tego faktu. Nie ma czego tak naprawdę. Hospicjum to pomoc. Osoby przychodzące z zewnątrz do domu chorego, czyli np z Hospicjum mogą zapewnić swego rodzaju rozrywkę choremu rozmową i obecnością pomagając mu przy tym swoją wiedzą medyczną.
MIT #4: To wstyd oddać członka rodziny pod opiekę hospicjum.
Zdarza się, że rodziny naszych podopiecznych wstydzą się faktu, że ktoś z domowników jest pod opieką takiej instytucji jak hospicjum. Dlaczego? Najczęściej wiąże się to z błędnym myśleniem, że hospicjum to coś ostatecznego, wyrok śmierci. W dalszym ciągu instytucja hospicjum oznacza śmierć, beznadziejny przypadek. Otóż nie, hospicjum to przede wszystkim wyraz opieki nad członkiem rodziny, dawanie nadziei, zwrócenie się często po fachową pomoc dla kogoś bliskiego. Niestety wstyd wynika również z tego powodu, że rodzina chorego obawia się przyznać przed światem, że sama nie jest w stanie zapewnić fachowej, medycznej opieki. Hospicjum to też życie, nadzieja i przede wszystkim pomoc oraz motywacja, by nie poddawać się i pozostały czas przeżyć w możliwie najbardziej komfortowy sposób.
MIT #5: Hospicjum to ostatnie dni życia.
Im wcześniej chory trafia pod opiekę hospicjum tym łatwiej zespołowi medycznemu wypracować zaufanie oraz dopasować leczenie do faktycznego stanu choroby. Wypracowanie metody leczenia pozwala na bardziej efektywne działania później. Obecnie liczyć się również należy z kolejkami, które wydłużają otrzymanie pomocy ze strony hospicjum. Kolejki spowodowane są głównie faktem, że  dofinansowanie ze strony NFZ, czy też jednostki samorządowej jest zbyt małe, by hospicja zatrudniały większą liczbę lekarzy, czy pielęgniarek.
MIT #6: Hospicja są przeznaczone dla pacjentów, którzy nie potrzebują specjalistycznej pomocy.
Zdecydowany błąd. Hospicja zatrudniają w swoich placówkach najlepszych możliwych specjalistów w opiece paliatywno-hospicyjnej. Oprócz lekarzy i pielęgniarek w hospicjum pracują psycholodzy oraz rehabilitanci.