Konkurs plastyczny: Dzieci kochają Słonie – Słonie kochają dzieci (Demo)

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać pracę plastyczną na temat:
Dzieci Kochają Słonie – Słonie Kochają Dzieci

Technika wykonania prac jest dowolna – np.: rysunek, malarstwo, grafika, wyklejanki, techniki mieszane.
Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i w tych dwóch kategoriach wiekowych będą oceniane prace. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody. Ocenie jury podlegają tylko prace indywidualne, prace grupowe  nie będą oceniane.

Wszystkie prace plastyczne można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach
ul. Jagiellońska 28
96-100 Skierniewice.
Termin nadsyłania prac mija 5. 05.2016

 

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w dniu 17.05.2016 w Kinie Polonez

plakat