Rozpoczęliśmy realizacje projektu: „OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA”

EDUKACJA ZDROWOTNA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM CHORÓB PRZEWLEKŁYCH, NOWOTWOROWYCH I KARDIOLOGICZNYCH ORAZ PROMOCJA ZDROWIA I AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA

W ramach projektu przewidujemy poniższe działania:

– KAMPANIA HOSPICYJNA „BĄDŹ SERCEM BLIŻEJ LUDZI”
– KONKURS WOW Z NAGRODAMI
– SPOTKANIA INFORMACYJNE DOT. OPIEKI
PALIATYWNEJ
– KONFERENCJA
– 5 SPOTKAŃ Z MŁODZIEŻĄ SZKOLNĄ W SZKOŁACH

Realizacja zadania
,,OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA”
ZOSTAŁA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU MIASTA SKIERNIEWIC 2020

CZAS REALIZACJI PROJEKTU OD 01.03.2020 DO 15.12.2020

Leave a comment