Usługi opiekuńcze

usługi opiekuńcze
Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej jest niezależną, pozarządową organizacją charytatywną powołaną do sprawowania wszechstronnej opieki nad osobami z zaawansowaną chorobą nowotworową i do udzielania pomocy Ich rodzinom w domach u Chorych.

Usługi opiekuńcze świadczone przez opiekuna medycznego polegają na zapewnieniu podopiecznemu towarzystwa, poczucia bezpieczeństwa i zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych według indywidualnych potrzeb pacjenta.
Oferta skierowana jest do osób niesamodzielnych lub chorych przebywających w domu na terenie miasta Skierniewice i powiatu skierniewickiego.

Oferujemy trzy podstawowe pakiety świadczeń:

Pakiet podstawowy – polega na zapewnieniu towarzystwa, bezpieczeństwa, drobnych usługach np. zakupy, przygotowanie posiłku itp.

Pakiet opiekuńczo-higieniczny – Polega dodatkowo na zapewnieniu podopiecznemu pomocy w utrzymaniu higieny osobistej.

Pakiet opiekuńczo-higieniczny rozszerzony – opiekun medyczny w tym pakiecie będzie również świadczył pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

personel medyczny

Renata Parol Piwek – pielęgniarka