Hospicjum Domowe

hospicjum domowe
Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej jest niezależną, pozarządową organizacją charytatywną powołaną do sprawowania wszechstronnej opieki nad osobami z zaawansowaną chorobą nowotworową i do udzielania pomocy Ich rodzinom w domach u Chorych.

Zasady opieki hospicyjnej

Opieka hospicyjna (paliatywna) jest jedną z dziedzin medycyny uznaną na świecie, a aktualnie rozwijającą się również w Polsce. Hospicjum ceni życie. Opieka hospicyjna nie powoduje przyspieszenia ani opóźnienia zgonu. Hospicjum pragnie pomagać rodzinie i innym opiekunom Chorego, aby wiedzieli jak radzić sobie ż chorobą bliskiego człowieka.

Hospicjum podejmuje starania o poprawą jakości życia chorego, szanując jego życiową postawę i poglądy, wspierając Go w staraniach o zachowanie własnego, wybranego stylu życia i nie narzucając żadnych rozwiązań.
Wspólnie z chorym i jego rodziną Hospicjum uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących sprawowanej opieki.

Hospicjum może objąć opieką Chorego tylko za zgodą Jego samego lub rodziny, bez względu na wiek, płeć, narodowość, rasę i wyznanie Chorego i Jego bliskich.

Regulamin Stowarzyszenia Hospicjum im. Anny Olszewskiej

Jak zgłosić chorego

jm_hospice04-300x202Do opieki hospicyjnej chorzy mogą zgłaszać się samodzielnie lub za pośrednictwem swych rodzin, współpracowników i innych osób, np. z zakładów opieki zdrowotnej.
Pomoc jest uwarunkowana zgodą chorego lub jego bliskich.
Opiekę nad chorym będą pełnić osoby przeszkolone w opiece hospicyjnej – lekarz, pielęgniarka, psycholog, rehabilitant.
Zgłaszając chorego do opieki hospicyjnej należy ze sobą zabrać:

  • skierowanie do hospicjum domowego
  • ostatnią dokumentacje medyczną potwierdzającą chorobę nowotworową
  • dokument potwierdzający ubezpieczenie chorego

Opieka hospicyjna jest świadczona choremu bezpłatnie.
Kombatanci, którzy przedstawią odpowiednie dokumenty obejmowani są pomocą poza kolejnością.

personel medyczny

dr Małgorzata Koprowska – Lekarz Hospicyjny
dr Małgorzata Gawora – Ziółek – Lekarz Hospicyjny
Agnieszka Szyba – psycholog, psychoonkolog
Monika Gałaj – Fizjoterapeuta
Iwona Markowska – Pielęgniarka
Joanna Pawlak  – Pielęgniarka