Usługi opiekuńcze – nowa forma świadczenia usług (Demo)

Oferta skierowana jest do osób niesamodzielnych lub chorych przebywających w domu.
Opiekun medyczny pomaga osobom w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych.
Usługi świadczone są na terenie miasta Skierniewice i powiatu skierniewickiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod:

? (46) 832 11 87
? 509 434 933
e-mail: opiekun@hospicjumskierniewice.pl
96-100 Skierniewice
ul.Trzcińska 18