WOLONTARIUSZ W SŁUŻBIE DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI” – WOW 2018 (Demo)

? Z A P R A S Z A M Y ? do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Wolontariacie.

PT. ”ANNA OLSZEWSKA – WOLONTARIUSZ W SŁUŻBIE DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI” – WOW 2018

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach.

Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z miasta Skierniewice i powiatu skierniewickiego. Laureaci zostaną wyłonieni osobno i zespołowo.

Regulamin i szczegółowe informacje znajdziecie na stronie:
http://hospicjumskierniewice.pl/regulamin

Zachęcamy do wzięcia udziału !

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: biuro@hospicjumskierniewice.pl najpóźniej do 25.11.2018.