Nowy rozdział dla Stowarzyszenia Hospicjum im. Anny Olszewskiej (Demo)

Końcówka roku 2016 przyniosła wiele zamętu zarówno w samym Stowarzyszeniu Hospicjum im. Anny Olszewskiej jak i również wokoło sytuacji, w jakiej instytucja się znalazła. Przyznajemy sprawy wyglądały poważnie, a my sami baliśmy się o zabezpieczenie opieki  dla naszych podopiecznych. Dziś jest lepiej: działamy i nie zwalniamy, a o tym co robimy poniżej.

 

Początek roku to w Stowarzyszeniu takim jak nasze przede wszystkim praca nad ofertami składanymi do Urzędu Miasta w ramach zadań, które ogłasza Prezydent. Tak jak w minionym roku wystartowaliśmy w dwóch działaniach: Promocja i Organizacja Wolontariatu oraz Ochrona i Promocja Zdrowia.  W działaniu pierwszym przygotowaliśmy ofertę pod hasłem Propagowanie idei wolontariatu w szkołach i mediach oraz organizowanie szkoleń dla Wolontariuszy. Na ten cel udało nam się pozyskać 1500 zł dotacji. W działaniu drugim przygotowaliśmy ofertę pod tytułem Promocja i ochrona zdrowia i na ten cel udało nam się pozyskać 10 000 zł. Oba projekty startują od marca.  Wnioskowaliśmy o kwoty wyższe, rozumiemy jednak, że na terenie miasta powstaje coraz więcej  organizacji pozarządowych, które startują w tego typu konkursach, stąd i wysokość dotacji niższa. Dostosowaliśmy jednak nasze ofert pod wysokość dotacji i czekamy na podpisanie umów.
Z początkiem stycznia zmagaliśmy się również ze zmianami personalnymi. Główne zmiany  dotyczyły przede wszystkim pracowników medycznych.  Zarząd Stowarzyszenia poszukiwał nowych lekarzy, którzy zechcieliby współpracować z nami. Dziś już śmiało możemy powiedzieć, że zabezpieczenie kadry medycznej już jest.

Podkreślamy również, że działamy dalej, bez żadnych przerw. Znajdujemy się również pod dotychczasowym adresem, czyli przy ulicy Jagiellońskiej 28, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.