PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POWIATU SKIERNIEWICKIEGO (Demo)

Realizując zadanie “PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POWIATU SKIERNIEWICKIEGO”

Zapraszamy na:

DZIEŃ OTWARTY W HOSPICJUM DLA WOLONTARIUSZY ?

04.10.2019 roku, godz. 14:30 piątek

Bądź z NAMI 

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU POWIATU SKIERNIEWICKIEGO 2019