Dzień Otwarty dla Koordynatorów wraz z wolontariuszami (Demo)

Serdecznie zapraszamy Koordynatorów wraz z wolontariuszami na Dzień Otwarty, który odbędzie się w dniu 15.11.2018 r. o godz. 13:00.

W ramach spotkania :

1. Omówienie planów Hospicjum dotyczących działalności Klubu Woluntariatu Hospicyjnego.
2. Warsztat nt: „Redukcji stresu” czyli jak radzić sobie w sytuacjach stresogennych.
3. Ogłoszenie konkursu „Wiedzy o wolontariacie i Annie Olszewskiej”.
4. Wprowadzenie do Światowego Dnia Wolontariatu, który odbędzie się 5 grudnia 2018 roku.
5. Słodki poczęstunek.???

Serdecznie zapraszamy