Nasza praca w Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych (Demo)

Dziś zakończyła się a jednocześnie rozpoczyna na kolejne lata nasza praca w Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Dziękujemy Panie Starosto za zaufanie.