Zasady wypożyczania (Demo)

Zasady wypożyczania

Z wypożyczalni sprzętu bezpłatnie korzystać mogą osoby objęte opieką przez NZDOH po wcześniejszym wpłaceniu kaucji zwrotnej (wysokość zależna jest od rodzaju sprzętu). Pozostałe osoby mogą skorzystać z oferty komercyjnej. Aby skorzystać z bezpłatnych usług wypożyczalni niezbędne jest posiadanie skierowania od lekarza/rehabilitanta NZDOH.

Przed wizytą w wypożyczalni prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny pod nr tel. 505 401 361(bezpośrednio wypożyczalnia) lub 046 832 11 87 (biuro hospicjum) w celu weryfikacji czy dany sprzęt jest aktualnie dostępny. W trakcie rozmowy, dokonujemy rezerwacji, wypełnienie przez Państwa druku zgłoszenia dodatkowo przyspieszy proces wypożyczenia.

Za wypożyczenie sprzętu, Koordynator wypożyczalni pobiera zwrotną kaucję według obowiązującego cennika. Wypożyczenia komercyjne objęte są opłatą dodatkową, której wysokość uzależniona jest od czasu trwania wypożyczenia.

Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu. Wypożyczający zobowiązany jest do naprawy uszkodzonego sprzętu i zwrotu sprzętu w stanie używalności.
Dowóz i zwrot sprzętu, organizowany jest przez osobę wypożyczającą we własnym zakresie.

Wypożyczalnia sprzętu czynna jest w następujących godzinach:

wtorek: 13.00 – 15.00
środa: 16.00 – 18.00
piątek: 8.00 – 14.00

Informację na temat dostępności sprzętu można uzyskać u koordynatora wypożyczalni pod numerem telefonu:
505- 401 – 361