Zasady opieki (Demo)

Zasady opieki hospicyjnej

Opieka hospicyjna (paliatywna) jest jedną z dziedzin medycyny uznaną na świecie, a aktualnie rozwijającą się również w Polsce. Hospicjum ceni życie. Opieka hospicyjna nie powoduje przyspieszenia ani opóźnienia zgonu. Hospicjum pragnie pomagać rodzinie i innym opiekunom Chorego, aby wiedzieli jak radzić sobie ż chorobą bliskiego człowieka.

Hospicjum podejmuje starania o poprawą jakości życia chorego, szanując jego życiową postawę i poglądy, wspierając Go w staraniach o zachowanie własnego, wybranego stylu życia i nie narzucając żadnych rozwiązań.
Wspólnie z chorym i jego rodziną Hospicjum uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących sprawowanej opieki.

Hospicjum może objąć opieką Chorego tylko za zgodą Jego samego lub rodziny, bez względu na wiek, płeć, narodowość, rasę i wyznanie Chorego i Jego bliskich.

Regulamin Stowarzyszenia Hospicjum im. Anny Olszewskiej