Władze stowarzyszenia (Demo)

ZARZĄD STOWARZYSZENIA HOSPICJUM

Magdalena Kuśmierczyk – Prezes
Monika Zdzieszyńska – Vice Prezes
Renata Parol Piwek  – Skarbnik
Agnieszka Toczyska – Sekretarz
Katarzyna Zawadzka – Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA HOSPICJUM

Katarzyna Darnowska
Hanna Maria Skiba
Wiesława Joanna Marcinek

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA HOSPICJUM