Cd… wspomnień o Hani Olszewskiej…

Cd… wspomnień o Hani Olszewskiej…
Z czasów pracy w punkcie odżywczym PCK (1939-1949), gdzie wraz z innymi zajmowała się wysyłaniem paczek dla jeńców przebywających w niewoli, posiada liczną korespondencję, zdjęcia ( obecnie w zbiorach skierniewickiego Muzeum )
Początkowo wysyłała tylko żywność- najczęściej był to chleb. Potem zaczęła pisać do nich listy, w których dodawała ludziom otuchy, wiary w wytrwałość w tej tragicznej niedoli. Początkowo listy były bez podpisu, ale cyt. ,, wkładałam w nie tyle serca i pracy- mówi Pani Hania, że postanowiłam je podpisywać.”
I posypały się setki listów, kartek, życzeń, kart pocztowych z podziękowaniami za serce za słowa, za chleb, za ołówek itp. Pisali : …Najukochańsza i najdroższa nam Haniu, siostrzyczko PCK, opiekunko wszystkich polskich jeńców, którzy przebywają w Niemczech. Przesyłamy dla Pani serdeczne podziękowania za dobre Pani serce, życzliwość i szczerość… inny pisze…Z całego serca dziękuję za list, który otrzymałem, radości naszej nie ma końca, że po tak długim czasie dostalim tak obszerny list a to dla nas ulga, bo tylko listem nas pocieszasz. I wiedz S. Haniu. Że listy Twoje czytają Narody nie tylko nasi, bo jest tu pełno Francuzów, Belgów, Czechów, Rusinów, Serbów, którzy zawsze chcą się dowiedzieć, co pisze ta Siostra PCK Hania i chwalą ,że Jesteś tak śmiała dla nas jak Matka dla Dzieci…Pismo Twoje tak łatwo czytać a co o nas , gdy wędruje po całych Niemczech, masz zaszczyt Haniu jakiego nie ma żadna Polka. Kończąc zasyłam ukłony od wszystkich tu uwięzionych, naszej kadry i nas, którzy tak dawno prowadzą korespondencję. Ja tulę Cię Rycerko Polskiego Czerwonego Krzyża, życzę owocnej pracy, ażebyś nas tak do końca prowadziła”. (dn.14.12.1943)
Z okazji Imienin ślę Pani moc życzeń serdecznych, zdrowia spełnienia marzeń oraz dużo zadowolenia i pomyślności w podjętych przez Panią obowiązkach dla wielkiej sprawy. Łączę wiele pozdrowień-( Sk-ce 26.06.1943 r.)
Nie sposób przytoczyć treści wszystkich listów i nie można pozbawić Pani Hani Korespondencji w ogóle (pisała pielęgniarka spisująca życie Hani)
Są to Jej skarby, których strzeże. Wybrałam tylko kilka listów, legitymacje zdjęcia i odtworzyłam na Xero, jakby stanowiły naoczny dokument z tamtych dni…cd n.
Paw Ur.

Leave a comment