Komunikat Ministerstwa Zdrowia

W imieniu Ministerstwa Zdrowia Łódzki Oddział Wojewódzki przypomina o respektowaniu przez świadczeniodawców uprawnień do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej grup świadczeniobiorców wymienionych w art. 47cust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.),
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/uprawnienia-szczegolne/

Leave a comment