Życzenia, gratulacje i podziękowania od włodarzy naszego miasta i gminy. (Demo)

Życzenia, gratulacje i podziękowania od włodarzy naszego miasta i gminy. Prezydenta Krzysztofa Jażdżyka, Wójta Gminy Czesława Pytlewskiego oraz Starosty Mirosława Beliny. Dziękujemy!