Spotkanie koordynatorów szkolnych klubów wolontariatu (Demo)

Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach zaprasza koordynatorów szkolnych klubów wolontariatu na spotkanie które odbędzie się w dniu 22.03.2019 godz. 14:30

Podczas spotkania omówione zostaną:

– Działania klubu wolontariatu hospicyjnego
– Realizacja zadania “Promocja i Organizacja Wolontariatu” współfinansowana ze środków Urzędu Miasta Skierniewice

Na zakończenie warsztat nt: „REDUKCJI STRESU” Czyli jak sobie radzić w sytuacjach stresogennych z niespodzianką 

ZAPRASZAMY!