Regulamin I Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Wolontariacie. (Demo)

REGULAMIN I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O WOLONTARIACIE

 1. ”ANNA OLSZEWSKA – WOLONTARIUSZ W SŁUŻBIE DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI” – WOW 2018
 • Organizator konkursu: Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach
 • Adresaci konkursu: uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z miasta Skierniewice  i powiatu skierniewickiego. Laureaci zostaną wyłonieni osobno  i zespołowo.
 • Cele konkursu:
 • Upowszechnienie i upamiętnienie postaci Anny Olszewskiej
 • Propagowanie rzetelnej wiedzy na temat wolontariatu i jednocześnie eliminowanie stereotypów, funkcjonujących w środowisku lokalnym
 • Promowanie wartości, które pozytywnie wpływają na kształtowanie osobowości młodzieży szkolnej
 • Pozyskiwanie wolontariuszy i propagowanie wolontariatu jako alternatywy dla młodzieży
 • Integracja środowisk szkolnych na terenie miasta i wdrażanie ich do współdziałania na rzecz innych

Przebieg konkursu:  

PIERWSZA FORMA KONKURSU

Wykonanie pracy  na temat:

„ANNA OLSZEWSKA – wolontariusz w służbie drugiemu człowiekowi ”.

 Formy pracy :

 • DLA MŁODSZYCH KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i GIMNAZJALNYCH
 • praca plastyczna dowolna forma

 

 • DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
 • Prezentacja multimedialna
 • Film

Szkolne Komisje Konkursowe wybierają 3 najlepsze prace, które należy dostarczyć

w terminie do 3.12.2018 roku do biura hospicjum  (Skierniewice, ul. Trzcińska  18,

tel. 832 11 87). Z pośród tych prac wybierzemy laureatów.

 • DRUGA FORMA KONKURSU

Konkurs wiedzy o  wolontariacie i Annie Olszewskiej, będzie w formie testu w trzech kategoriach wiekowych:

 1. dla szkół podstawowych od IV – VI klasy
 2. dla szkół podstawowych od VII- VIII klasy i gimnazjum
 3. dla szkół ponadgimnazjalnych

Każda szkoła wystawia swoją reprezentację 2 osobową w każdej kategorii wiekowej.  Dzieci wspólnie rozwiązują test wiedzy w dniu 3.12.2016 roku o godz. 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach.

Komisja Konkursowa po podliczeniu punktacji za prace i testy wyłoni laureatów I, II, III miejsca wśród uczniów szkół podstawowych  i osobno wśród uczniów szkół  ponadgimnazjalnych.

Finał konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas  Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w dniu 5 grudnia bieżącego roku.

O szczegółach uroczystości  wszystkich zainteresowanych powiadomimy z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

           

            SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Dokument docx