Regulamin Stowarzyszenia Hospicjum im. Anny Olszewskiej (Demo)

Niewiele osób wie o tym, że Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej posiada regulamin,
w którym można przeczytać wszystkie informacje dotyczące zasad przyjmowania pacjentów pod opiekę Stowarzyszenia oraz zasady tej opieki. Nasi pracownicy informują o wszystkich najważniejszych zadach jednakże zdarzają się wątpliwości….

Pracownicy biura, którzy przyjmują skierowania zawsze odpowiadają na pytania dotyczące opieki, składanych dokumentów, jednakże już w czasie opieki często rodziny dopytują wszelkie niewiadome. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw wszystkim chorym i ich rodzinom drukując regulamin i przekazując go wszystkim zainteresowanym. Dodatkowo regulamin opieki będzie dostępny na naszej stronie. Wszystko co dostępne jest w regulaminie przekazywane jest w chwili składania dokumentów – nie jest to żadna nowość!

O samym regulamianie

Regulamin składa się z dwóch działów:
I. Zasady przyjmowania pacjentów.
Zebraliśmy tu wszystkie informacje dotyczące dokumentów, które należy do nas złożyć w celu zgłoszenia pacjenta pod naszą opiekę, a także informacje o tym kiedy chory zostaje pacjentem Stowarzyszenia.
II. Zasady opieki w Stowarzyszeniu Hospicjum im. Anny Olszewskiej.
W tym rozdziale zamieściliśmy wszystkie obowiązki, którym podlegają zarówno pielęgniarki jak i lekarz.
Zapisaliśmy też ile razy w tygodniu i w miesiącu przyjeżdża lekarz.  Jak to bywa w życiu, pojawiają się wyjątki
od zasad. Zdajemy sobie sprawę, że stan naszych pacjentów jest różny, dlatego też zawsze staramy się dopasować opiekę do stanu pacjenta.

Regulamin Stowarzyszenia Hospicjum im. Anny Olszewskiej