Urzędnik przyjazny organizacjom pozarządowym w regionie łódzkim w roku 2016 (Demo)

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne “Ja-Ty-My” ogłosiło IX edycję Konkursu „Przełamujemy Bariery”. Uczestnicy tego konkursu otrzymują nagrody w trzech kategoriach:
– Najlepsze przedsiębiorstwo społeczne w regionie łódzkim w roku 2016,
– Urzędnik przyjazny organizacjom pozarządowym w regionie łódzkim w roku 2016,
– Firma zaangażowana w integrację społeczną w regionie łódzkim w roku 2016.
Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej pozwoliło sobie zgłosić do konkursu Panią Barbarę Widulińską, doradcę prezydenta Skierniewic w kategorii Urzędnik przyjazny organizacjom pozarządowym w regionie łódzkim. Pani Barbara chętnie współpracuje zarówno z organizacjami, jak i angażuje się we wszelkie akcje charytatywne
i promuje różnego rodzaju akcje i inicjatywy organizacji działających w mieście. Postawa Pani Barbary jest godna naśladowania i mamy nadzieję, że pomogą państwo w głosowaniu. Wszelkie informacje znajdą państwo pod adresem:

http://29cefecconference.pl/index.php/przelamujemy-bariery

Serdecznie zapraszamy do głosowania na naszą kandydatkę.