V miedzyszkolny konkurs WOW! (Demo)

UWAGA !!!
STARTUJE NASZ V KONKURS MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O WOLONTARIACIE WOW 2015

REGULAMIN:
Organizator konkursu: Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach, ZSSO im. J. Pawła II, Gimnazjum nr 2 w Skierniewicach
Adresaci konkursu: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Laureaci zostaną wyłonieni osobno na każdym etapie kształcenia.
Cele konkursu: Propagowanie rzetelnej wiedzy na temat wolontariatu i jednocześnie eliminowanie stereotypów, funkcjonujących w środowisku lokalnym. Promowanie wartości, które pozytywnie wpływają na kształtowanie osobowości młodzieży szkolnej. Pozyskiwanie wolontariuszy i propagowanie wolontariatu jako alternatywy dla młodzieży. Integracja środowisk szkolnych na terenie miasta i wdrażanie ich do współdziałania na rzecz innych

Przebieg konkursu: I etap – szkolny
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy na temat : „Hospicjum – barwy nadziei”

Formy pracy:
Prezentacja multimedialna
Film
Reportaż
Szkolne Komisje Konkursowe wybierają 1 najlepszą pracę, której autorzy awansują do II etapu konkursu i w terminie do 6.11.2015 roku dostarczają ją do klubu wolontariusza przy hospicjum (Skierniewice, ul. Jagiellońska 28, pokój 27; tel. 832 11 87 lub 505 401 380)

II etap – międzyszkolny
Komisja Konkursowa przyznaje punkty za prace i opracowuje test wiedzy o wolontariacie, który wszyscy zakwalifikowani do II etapu ( 3 osoby z każdej szkoły) będą rozwiązywać indywidualnie w dniu 17.11.2014 roku o godz. 15.00 w ZSSO im. Jana Pawła II , Gimnazjum nr 2 w Sk-cach, ul. M. Konopnickiej 5, sala 108). Test również jest punktowany.

III etap – finał konkursu
Komisja Konkursowa po podliczeniu punktacji za prace i testy wyłoni laureatów I, II, III miejsca wśród uczniów gimnazjów i osobno wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.Finał konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas miejskich obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, 4 grudnia bieżącego roku.O szczegółach uroczystości wszystkich zainteresowanych powiadomimy z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
DO ZOBACZENIA !!!!!!!!!!