Regulamin konkursu “Hospicjum – dla Ciebie, dla Mnie, dla Społeczeństwa”