Opiekun medyczny (Demo)

Usługi opiekuńcze świadczone przez opiekuna medycznego polegają na zapewnieniu podopiecznemu towarzystwa, poczucia bezpieczeństwa i zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych według indywidualnych potrzeb pacjenta.
Oferta skierowana jest do osób niesamodzielnych lub chorych przebywających w domu na terenie miasta Skierniewice i powiatu skierniewickiego.

Oferujemy trzy podstawowe pakiety świadczeń:

Pakiet podstawowy – polega na zapewnieniu towarzystwa, bezpieczeństwa, drobnych usługach np. zakupy, przygotowanie posiłku itp.

Pakiet opiekuńczo-higieniczny – Polega dodatkowo na zapewnieniu podopiecznemu pomocy w utrzymaniu higieny osobistej.

Pakiet opiekuńczo-higieniczny rozszerzony – opiekun medyczny w tym pakiecie będzie również świadczył pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

 

Personel medyczny:

Pani Bożena Papiesz – Gula – pielęgniarka – specjalista opieki długoterminowej
Pani Agnieszka Kaczorowska – opiekun medyczny

Kontakt:

telefon: (046) 832 11 87, kom.: 509 434 933
e-mail: opiekun@hospicjumskierniewice.pl
96-100 Skierniewice, ul Trzcińska 18