Kto może być wolontariuszem (Demo)

WOLONTARIUSZ

Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna, choć nie każdy wolontariusz jest odpowiedni dla każdego rodzaju pracy. Działa bezpłatnie, świadomie, dobrowolnie na rzecz innych.

CHARAKTERYSTYKA WOLONTARIUSZA W HOSPICJUM

Wolontariusz powinien:

  • być świadomym własnych konfliktów i problemów (przynajmniej tych najważniejszych) aby nie projektować ich na chorych i nie zniekształcać rzeczywistości w jakiej przychodzi mu pracować;
  • posiadać pewną sprawność radzenia sobie z własnymi emocjami: świadomość własnych emocji, umiejętność mówienia o nich, uzewnętrznianie emocji (zarówno negatywnych jak i pozytywnych), niewstydzenie się zrobienia gestu wobec chorego (także fizycznego);
  • posiadać pewną wrażliwość wewnętrzną, która nie będzie pozwalać traktować emocji, jako źródła ckliwego zwierzania się (w tej sytuacji nikomu do niczego niepotrzebnego) w kontakcie z chorym wyzwala się ogrom emocji zarówno ze strony chorego jak i ze strony osób towarzyszących;
  • posiadać umiejętność bezkolizyjnego kontaktu z innymi i umiejętność aktywnego słuchania (chorych trzeba bardziej słuchać, niż do nich mówić) – nadodpowiedzialność skrywa nieuświadomione oczekiwania;
  • posiadać przemyślany stosunek do cierpienia i śmierci, by nie spieszyć się z pochopnymi radami, ani nie być beznadziejnie przytłoczonym samym faktem istnienia cierpienia i śmierci;
  • posiadać całościową wizję człowieka jako istoty psycho – fizyczno – duchowej (nie mieć odrazy ani fascynacji ludzkim ciałem, akceptować psychiczny i duchowy stan pacjenta);
  • szanować przekonania światopoglądowe i religijne innych osób: nie wolno nawracać na siłę -można dać świadectwo;
    powinien być empatyczny i asertywny, umieć dbać o własne dobro, wypoczynek, rodzinę, zainteresowania;
  • umieć przyznać się do własnych błędów i zachowywać postawę ciągłego uczenia się.

Osoba pragnąca pomóc innym, nie może być obojętna na własne dobro. Zabieganie o nie, nie jest tylko jej niezbywalnym prawem, lecz także niezbywalnym obowiązkiem. Prawdę tę trafnie przekazuje chrześcijańskie przykazanie miłości bliźniego, nakazujące miłowanie bliźniego w takim samym stopniu jak siebie samego.