Wspomnienie Hani Olszewskiej cz. 1

Rozpoczynamy cykl wpisów: “Wspomnienie Hani Olszewskiej”

Anna Olszewska urodziła się w Łazach 10 maja 1911 roku. Powiat Będzin. Szkołę Podstawową ukończyła w Skierniewicach. Pracowała jako gospodyni w majątku Szkopy na Podlasiu ( są listy pochwalne i polecające). Pracę rozpoczęła w Ochronce dla dzieci folwarcznych. Po powrocie do Skierniewic w 1938 roku ukończyła Kurs Sanitarny PCK. W 1939 roku w marcu, w czasie mobilizacji pracowała w punkcie sanitarno-odżywczym na Dworcu kolejowym w Skierniewicach. ( pozostała korespondencja z polskimi żołnierzami internowanymi w oflagach). Z chwilą wybuchu wojny 1. 09. 1939 roku pracuje równocześnie w Szpitalu Zakaźnym PCK jako sanitariuszka.(…) fragmenty materiałów zebranych przez pielęgniarki o Hani Olszewskiej , tak na nią mówiono. Będziemy w krótkich fragmentach przedstawiać te wspomnienia. Ktoś po Jej śmierci ułożył modlitwę za wstawiennictwem Ani , którą zaakceptował śp. Eksc. ks bp Józef Zawitkowski znający Hanię bardzo dobrze.
Paw Ur.

Leave a comment