Walne zgromadzenie członków stowarzyszenia Hospicjum