Podziękowania dla Pana Senatora Rafała Ambrozika i Łukasza Ziębińskiego.