Otrzymaliśmy listy gratulacyjne i życzenia od zaprzyjaźnionych hospicjów. (Demo)

Z okazji 20 lecia Hospicjum otrzymaliśmy listy gratulacyjne i życzenia od zaprzyjaźnionych hospicjów.