Opieka Duszpasterska (Demo)

Zostaliśmy oficjalnie objęci opieką duszpasterską przez Rzymskokatolicką Parafię Św. Stanisława w Skierniewicach . Podziękowania kierujemy do Ks. Grzegorza ? Cieszymy się bardzo i wierzymy, że dobry Bóg da Nam siłę i opiekę.

dav