Zapraszamy na szkolenie dla wolontariuszy (Demo)

W ramach projektu: “PROPAGOWANIE IDEI WOLONTARIATU W SZKOŁACH I MEDIACH ORAZ ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ DLA WOLONTARIUSZY” Zapraszamy na szkolenie dla wolontariuszy.

“WOLONTARIAT TO JEST TO. PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS POLUB TO” ?

Termin spotkania: 08.06.2019, godz. 9:00

Z A P R A S Z A M Y ?

REALIZACJA ZADANIA

,,PROPAGOWANIE IDEI WOLONTARIATU W SZKOŁACH I MEDIACH ORAZ ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ DLA WOLONTARIUSZY.”
ZOSTAŁA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU MIASTA SKIERNIEWICE 2019