Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej posiada certyfikat ISO (Demo)

Staraliśmy się o ten certyfikat trochę czasu. Dziś oficjalnie możemy się pochwalić: mamy go! Czym jest ISO?
Co oznacza posiadanie takiego certyfikatu dla Stowarzyszenia? Wszystko objaśnimy.

 

ISO to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością
w organizacji. Taką normę mogą stosować wszystkie organizacje – niezależnie od ich wielkości i rodzaju.
Norma ta ukierunkowana jest na spełnianie wymagań klientów, jego określonych potrzeb względem danej organizacji, realne wyniki skuteczności działania oraz ciągłe doskonalenie działań i pracy w oparciu o obiektywne pomiary i wyniki.

Podstawowe wymagania normy ISO 9001 to:

– wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami,
– zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością,
– usystematyzowanie zarządzania zasobami
– ustanowienie procesów realizacji wyrobu,
– dokonywanie systematycznych pomiarów np. zadowolenia klienta.

Przekładając wszystkie powyższe wymagania na pracę Stowarzyszenia Hospicjum im. Anny Olszewskiej to między innymi ścisły nadzór nad wszelkimi dokumentami w instytucji poprzez Zarząd z Prezesem na czele, zaangażowanie naszych władz w budowanie systemu obiegu dokumentów, trzymanie pieczy nad pracownikami i ich jakością pracy
z klientem. Klienci Stowarzyszenia Hospicjum im. Anny Olszewskiej sami sygnalizują pracownikom co można byłoby ulepszyć i zmienić w jego funkcjonowaniu.

Na chwilę obecną przygotowujemy  również ankiety dla naszych podopiecznych i ich rodzin.
Mamy nadzieję, że mimo wielu obowiązków chociaż część ankiet wypełnionych trafi do nas.
Dzięki temu będziemy mogli wprowadzić zmiany  tak, by coraz lepiej nieść pomoc.

Co daje nam Certyfikat ISO?
Ważność tego dokumentu dla nas ma kilka aspektów. Jednym z nich jest fakt, że posiadanie go pokazuje nasze zaangażowanie w pracę, to swego rodzaju zaświadczenie, że nasze działania są doceniane. Drugim ważnym aspektem jest fakt, że pod koniec zeszłego roku zarzucano nam wiele uchybień i błędów. Przyznanie nam tego certyfikatu udowadnia,  że potrafimy działać mimo sytuacji trudnych, a wszelkie zarzuty stawiane władzom Stowarzyszenia okazały się nieprawdziwe:  dziś instytucja działa i się rozwija,    a nie jak prognozowano upadnie.
Trzeci, najważniejszy aspekt dla nas, to fakt, że posiadanie  tego certyfikatu daje nam dodatkowe punkty przy składaniu ofert chociażby do Narodowego Funduszu Zdrowia.  Jesteśmy dużo bardziej wiarygodni w swojej pracy.
Certyfikat ISO to również swego rodzaju podziękowanie tym, którzy założyli Stowarzyszenie Hospicjum
im. Anny Olszewskiej i ciężko pracowali, by pomagać ludziom w trudach ich choroby. ISO potwierdza jakość.
W  tym wypadku serca wszystkich zaangażowanych  w działanie Stowarzyszenia Hospicjum otrzymały wyróżnienia
za swoją działalność.

iso

 

Zapisz

Zapisz