Tworzymy miejsca pracy (Demo)

To już pewne: Stowarzyszenia Hospicjum im. Anny Olszewskiej tworzy nowe miejsca pracy. Przez ostatnie miesiące zespół Stowarzyszenia Hospicjum im. Anny Olszewskiej dzielnie pracował nad biznesplanem w ramach projektu: OWES – wsparcie ekonomii społecznej. Dziś znamy wyniki i już wiemy: mamy to!

Projekt OWES – wsparcie ekonomii społecznej współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014 – 2020:
Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne
Działanie IX.3  Rozwój Ekonomii Społecznej
Poddziałanie: 9.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej

Zadaniem Stowarzyszenia Hospicjum im. Anny Olszewskiej było rozpisanie biznesplanu, który zakładał,
że w nowopowstałym przedsiębiorstwie zostaną utworzone  miejsca pracy dla ludzi, którzy z rynku pracy
są wykluczeni.  Począwszy od czerwca pracownicy Stowarzyszenia Hospicjum opracowywali taki biznesplan, planowali działanie nowego przedsiębiorstwa tworząc założenia zarówno finansowe jak i kolejne działania.
Nasz biznes plan zakładał, że w ramach nowego przedsiębiorstwa:
1. Doposażymy w nowy sprzęt wypożyczalnię sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego
2. Uruchomimy  usługi transportowe wypożyczanego sprzętu;
3. Utworzymy salę rehabilitacyjną;
4. Uruchomimy usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunów medycznych.

Tworząc ten biznesplan walczyliśmy o dofinansowanie na to przedsięwzięcie w wysokości 120 tysięcy złotych.
Wyniki Komisji Oceny Wniosków dostępne są już na stronie Stowarzyszenia Ja-Ty-My i już wiemy, że dostaliśmy pełne dofinansowanie i zaczynamy działać.  Dzięki temu dofinansowaniu zaczynamy tworzyć nowe przedsiębiorstwo,
w którym zatrudnienie znajdzie 6 osób. Działamy!

Projekt składaliśmy w siedzibie łódzkiego Stowarzyszenia Ja-Ty-My, które odpowiedzialne było za powołanie komisji oceniającej projekty. Stowarzyszenie Ja -Ty-My realizuje projekty wspierające rozwój ekonomii społecznej między innymi OWES – wsparcie ekonomii społecznej, który realizowany jest powiatach poddębickim, łęczyckim, kutnowskim, łowickim, zgierskim, brzezińskim, skierniewickim oraz mieście Skierniewice. To dzięki Stowarzyszeniu Ja-Ty-My  mamy szanse na stworzenie nowych miejsc pracy.

Wyniki znaleźć można pod tym adresem:

http://wsparciespoleczne.pl/ogloszenie/wyniki-trzeciego-posiedzenia-komisji-oceny-wnioskow-w-projekcie-owes-wsparcie-ekonomii-spolecznej/

Na stronie Stowarzyszenia Hospicjum będą pojawiały się bieżące informacje odnośnie prac nad nowym przedsiębiorstwem.