Szkolenie dla Wolontariuszy (Demo)

Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach i działający przy instytucji Klub Wolontariatu organizują szkolenie dla wolontariuszy. Wydarzenie odbędzie się już w najbliższą sobotę w godzinach 10.00-16.00 w siedzibie Stowarzyszenia – ulica Jagiellońska 28.

Podczas szkolenia młodzież będzie miała szansę zgłębić wiedzę odnośnie pojęcia wolontariat, obejrzeć filmy dotyczące tego typu pracy społecznej, nie zabraknie dyskusji  o stereotypach. Młodzież porozmawia również trochę o prawach i obowiązkach wolontariusza. Całość szkolenia będzie miała formę ciekawych zadań, w których to młodzież będzie musiała uruchomić swoją kreatywność. Nie zabraknie dyskusji i dobrej zabawy. Podczas szkolenia porozmawiamy również troszkę o patronce naszego Stowarzyszenia, czy Annie Olszewskiej.

Szkolenie poprowadzi koordynator Klubu Wolontariusza Pani Monika Klepaczko-Gorczyca.

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Budżetu Miasta Skierniewice na rok 2016 w ramach realizacji zadania „Promocja i organizacja wolontariatu. Propagowanie idei wolontariatu w szkołach i mediach oraz organizowanie szkoleń dla wolontariuszy”

Szkolenie 16.04.2016